Fondul RO BIKE Valley

De ce fondul RO Bike Valley?

Ne dorim ca bicicleta să fie un stil de viață pentru Timișoara și toată regiunea. Vrem să încurajăm și să susținem comunitatea locală să dezvolte un stil de viață sănătos, să facă mișcare și să se deplaseze cu un mijloc de transport nepoluant. Vrem să încurajăm organizațiile și grupurile de inițiativă să ajute la educația comunității și în special a copiilor și a tinerilor, să dezvolte noi concepte care să facă din orașul lor unul activ, prietenos, mai puțin poluat.

Cui ne adresăm?

Fondul RO Bike Valley se adresează în 2021 organizațiilor și grupurilor de inițiativă care vor să dezvolte în Timișoara și în județele Timiș și Caraș Severin acțiuni, proiecte și programe destinate încurajării mersului pe bicicletă, educației și inovației. Pot aplica ONG-uri, grupuri de inițiativă (din minim 3 persoane), unități școlare (grădinițe, școli, licee).

Cum funcționează?

Vrem să selectăm ideile cele mai bune și cele mai de impact pentru societate, pe care apoi să le finanțăm. Așadar, selecția va avea două etape:

Etapa I: solicitanții vor putea completa un formular de intenție prin care își vor descrie ideea/proiectul pe care doresc să îl pună în aplicare. Toate scrisorile de intenție vor fi citite de către un juriu specializat al FCTM, apoi vor fi selectate în funcție de criterii precum: impactul proiectului în comunitate, sustenabilitatea acestuia, modul în care acoperă o problemă/nevoie a comunității.

Etapa a II-a: solicitanții selectați vor fi contactați și vor fi invitați să completeze cererea de finanțare pentru proiectul propus. 

Calendar: 

Depunerea formularelor de intenție și procesul de preselecție este continuu. Formularul de intenție este accesibil aici

20 octombrie – 30 noiembrie: au fost depuse cererile de finanțare pentru acțiunile și proiectele a căror implementare este prevăzută în perioada 1 decembrie 2021 – 1 decembrie 2022. Procesul de preselecție este continuu, așadar puteți completa oricând formularul de intenție și veți fi contactați în momentul în care vor fi fonduri disponibile.

Informații despre primele 21 de proiecte selectate se regăsesc AICI

Finanțare:

Finanțarea nerambursabilă acordată pentru fiecare proiect este în proporție de până la 100% și se acordă astfel 

 • microgranturi cu suma maximă de 5.000 lei pentru activități și proiecte cu perioada de implementare de maxim 6 luni
 • granturi medii în valoare de până la 15.000 lei pentru evenimente și proiecte cu durata de maxim 12 luni
 • granturi mari de peste 15.000 lei pentru proiecte și programe strategice pentru dezvoltarea mișcării RO Bike Valley. 

Pentru ediția 2021, valoarea totală a fondului este de cca 247.000 lei. 

Ce teme se finanțează în 2021?

Promovarea utilizarii bicicletei în rândul copiilor și tinerilor;  

Campanii de educare / conștientizare pentru siguranța în trafic a bicicliștilor. 

Tipuri de finanțări: 

 • acțiuni (spre exemplu evenimente, inclusiv cele repetitive, cu ediții anuale)
 • proiecte (intervenții cu durata de 1-12 luni); proiectele îndrăznețe care atrag fonduri și din alte surse sunt în avantaj. 
 • programe (intervenții structurate cu durata de peste 12 luni); programele vizionare cu impact sistemic care atrag fonduri și din alte surse sunt în avantaj.  

Ce tip de cheltuieli se finanțează în cadrul acțiunilor, proiectelor și programelor RoBike Valley?

 • Cheltuieli cu resurse umane: de coordonare, management de proiect (de exemplu: implicarea unor formatori, invitaţi, persoane specializate pe arii de interes ale Fondului, experți pentru susținerea unor cursuri, ateliere, laboratoare etc.)  dar nu mai mult de 50 % din bugetul total al proiectului; 
 • Achiziții de echipamente (inclusiv echipamente sportive), tehnologii și materiale relevante pentru activitățile proiectului; 
 • Cheltuieli pentru comunicarea proiectului în mediul offline sau online, justificate în raport cu activitățile proiectului; Încurajăm includerea unui buget pentru partea de comunicare și promovare a proiectului în social media cât și offline: ex: Facebook Ads/instagram, servicii foto/video, afișe, pliante, panouri, clip video, etc; 
 • Cheltuieli de cazare, transport/combustibil, masă, justificate în raport cu activitățile proiectului;
 • Cheltuieli legate direct de evenimente (închiriere spaţii, echipamente, etc.);
 • Alte cheltuieli nespecificate, bine justificate, diferite de cele neeligibile și care sunt necesare implementării proiectului.

Lista este orientativă, nu exhaustivă, cheltuielile trebuie să fie în directă legătură cu realizarea activităților. Cheltuielile trebuie justificate prin documente financiar-contabile conform legislației în vigoare. De asemenea, fondurile RO Bike Valley pot fi utilizate ca și co-finanțare pentru acțiuni / proiecte / programe mai largi. 

Ce nu se finanțează prin programul RoBike Valley?

 • Cheltuieli pentru chirii spații birouri;
 • Cheltuieli efectuate în afara perioadei de implementare;
 • Costuri care nu sunt direct legate de activitățile proiectului;
 • Subcontractarea în totalitate de servicii de organizare de evenimente.

Cine este eligibil?

 • ONG-uri cu sediul legal în România, neafiliate politic, grupuri de inițiativă formate din minim 3 persoane neafiliate politic, unități școlare (grădinițe, școli, licee). 
 • Coordonatorul de proiect propus va avea minim 18 ani, este fără cazier și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.
 • Acțiunile/proiectele/programele se încadrează în ariile de interes ale RoBike Valley, nu presupun activități cu scop comercial, de natură politică sau religioasă, nu realizează activități și nu susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice, permit implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea, realizarea sau utilizarea proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *