Lunca Urbană Bega

Provocarea

Proiectul Lunca Urbană Bega, implementat de Fundaţia Aquademica, şi-a propus să evalueze biodiversitatea canalului Bega în amonte de Uzina de Apă până în apropiere de Ghiroda şi să coaguleze o comunitate în jurul acestei zone cu biodiversitate remarcabilă, pentru a demara inițiative de tip Citizen Science prin care iubitorii de natură (experți și amatori) pot continua procesul de monitorizare a faunei și florei, pentru a aduce în atenția localnicilor și a iubitorilor de natură această zonă în vederea unor viitoare demersuri de educație ecologică și conservare a biodiversității.

Proiectul a vrut să aducă în atenția publică, mai ales în atenția iubitorilor de natură din Timișoara dar și a autorităților publice, faptul că în interiorul UAT Timișoara se află o zonă cu biodiversitate bogată. Pe canalul Bega, în amonte de Uzina de Apă, s-au menținut habitate tipice unor zone umede care la nivel european dar și global sunt în continuă descreștere, în principal datorită activităților umane necontrolate, iar mai nou datorită schimbărilor climatice. Zona respectivă oferă numeroase servicii ecosistemice esențiale pentru comunitățile din zona respectivă dar și pentru orașul Timișoara. 

Ce s-a realizat?

Activitate 1: Proiectul a debutat cu demararea unor studii științifice asupra biodiversității Canalului Bega de pe porțiunea Ghiroda-Plopi care se află în cadrul UAT Timișoara. Studiile  biologice s-au axat pe următorii taxoni prin evaluarea biodiversității algale și a macronevertebratelor bentonice (importanți indicatori ai calității apei), dar și a vegetației și a tipurilor de habitate constituite în zona respectivă. În cadrul studiilor zoologice au fost incluse și herpetofauna și ornitofauna din zona proiectului, fiind specii caracteristice zonelor umede și de mare importanță conservativă. Studiile științifice au condus la cunoașterea sistematică a faunei și florei Canalului Bega de pe porțiunea Ghiroda-Plopi.

Activitate 2: S-a realizat un panou de informare publică și observare a naturii a fost montat în zona Stațiunii Tinerilor Naturaliști (STN), unde începe tronsonul studiat. Acesta va fi folosit atât de către specialiști cât și de amatori și persoane interesate pentru observarea și monitorizarea speciilor de păsări, deschizând zona publicului iubitor de natură. 

Proiectul pentru panou a fost realizat de arh. Bogdan Isopescu iar execuția s-a realizat  cu sprijinul unei echipe de 8 voluntari, studenți ai Facultății de Arte și Design din cadrul UVT, Departamentul de arte vizuale- sculptură, sub îndrumarea sculptorului dr. Dan Vișovan. Echipa de proiect intenționează montarea din buget propriu și surse externe a încă 4 panouri de informare, stilistic similare.

Activitate 3: S-au efectuat patru tururi ghidate de experții din proiect în care rezultatele preliminare ale studiilor biologice au fost prezentate publicului. De asemenea, participanții au fost familiarizați cu diferite tehnici biologice de identificare a plantelor și animalelor și de urmărire a faunei.

Activitate 4: S-a creat un proiect în aplicația iNaturalist (https://www.inaturalist.org/projects/lunca-urbana-bega) unde au fost urcate  imagini cu specii de către participanții la tururi și de către experții din proiect.  Aceste activități au avut rol important de comunicarea cu publicul larg, coagularea comunității de iubitori de natură, a fotografilor de natură amatori din Timișoara, dar și a persoanelor preocupate de protejarea acestei zone și comunicarea comportamentelor adecvate în astfel de zone naturale urbane. 

S-a realizat un ghid pentru tehnici de observare a faunei și florei prietenoase cu mediul și mai ales cu zonele în care se găsesc numeroase specii de păsări sensibile la prezența umană. Ghidul este realizat sub forma unor materiale informative tipărite afișate în interiorul observatorului/ panoului de informare publică și prin intermediul a două materiale video. În primul material video, expertul biolog prezintă valoarea conservativă a zonei, metode neinvazive de observare a naturii și vorbește despre responsabilitate comunitară în relație cu aceasta. În al doilea material video, expertul peisagist vorbește despre valoarea peisajului cultural și relația ariei studiate cu orașul.

Activitate 5: În 13 decembrie 2021 s-a organizat workshopul final cu prezentarea rezultatelor către parteneri, autorități și comunitate. La acesta au participat principalii stakeholderi, Primăria Municipiului Timișoara, prin primarul Dominic Fritz, directorul tehnic al Administrației Bazinale Apele Române Banat, dl. Cătălin Nagy, reprezentanți ai SC Aquatim SA și ai societății civile. 

Buget alocat din Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi:  45.482 RON

Imagini: Fundația Aquademica

Proiectul „Lunca urbană Bega” a fost finanţat prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi Timişoara. Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este un program coordonat la nivel național de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la nivel local de Fundaţia Comunitară Timişoara.