Restart pentru cOMunitate

Provocarea

Proiectul Restart pentru cOMunitate implementat de Fundaţia de Abilitare Speranţa şi-a propus reconectarea locuitorilor din Timișoara în contextul efectelor pandemiei. Fragmentarea socială poate fi redusă prin recuperarea spațiilor comune, îmbunătățirea locului în care trăim, combaterea poluării și conștientizarea provocărilor celor de lângă noi. Oameni din medii diferite vin laolaltă și devin nucleu de activare a comunității. Bega este elementul central ce trebuie protejat, iar Podul de Fier, Podul pietonal de lângă Parcul Solventul și Parcul Multifuncțional din Iosefin devin spații regăsite ca legătură între oameni și cartiere. Restartul comunității înseamnă regăsire, reutilizare, reconectare.

Programul proiectului în 2021

Obiectivele proiectului:

1. Îmbunătățirea, prin ecologizare și propuneri de accesibilizare, cu implicarea persoanelor vulnerabile / izolate și a locuitorilor din zonă, a spațiului public din jurul a două poduri din Timișoara (de Fier, Solventul) și a parcului Iosefin (alături de LOGS). Vom ecologiza zona Podului de Fier în primăvara lui 2022.

2. Amenajarea și animarea a trei spații temporare pentru educație de mediu și interacțiune comunitară pentru susținerea a 6 evenimente de educație, implicând în rol activ și vizibil, persoane vulnerabile și creând premisele permanentizării acestora.

Ce s-a realizat?

Activitate 1:

Ecologizarea zonei Pasarela Gelu și a parcului multifunctional Iosefin, alături de voluntari, locuitori din zonă, persoane cu dizabilități, refugiați / migranți.

Activitate 2:

Am amenajat un corp de mobilier exterior de tip bibliotecă, ce va fi montat și dotat cu cărți ce vor fi folosite în parcul multifunctional Iosefin, în primvărara lui 2022.

Activitate 3:

Un atelier de eco-educație (colectare și reciclare deșeuri, transformarea uleiului alimentar uzat în lumânări parfumate) în fiecare din cele trei spații. Am implementat un atelier on line în data de 25 sept și unul în 8 oct, alături de LOGS.

Activitate 4:

Un atelier de interacțiune comunitară și incluziune (lectură din romanul grafic Spune-mi Eli și dezbatere pe teme de drepturile omului, incluziune / excluziune, izolare, alături de autor și personaj).

Activitate 5:

Demararea discuțiilor cu autoritățile locale cu privire la permanentizarea de evenimente tip ateliere educative în spațiile publice commune, pornind de la experiența celor implementate prin proiect. Transmiterea, către autorități, a unei propuneri de accesibilizare reală și de amenajare permanentă a celor trei spații.

Activitate 6:

Campanie de conștientizare (online și offline) pe tema Restart prin regăsire, reutilizare, reconectare.

Am distribuit afișe și fluturași de informare în scările de bloc din zona Iosefin și Șagului, am folosit panourile de afișaj din Iosefin, am implementat campania de comunicare online, prin paginile de social media ale UnLoc, Fundației de Abilitare Speranța și LOGS.

În primăvara lui 2022 vom vernisa o expoziție cu persoanele implicate și activitățile proiectului și vom finaliza video-ul care prezintă activitățile.

Ana, persoană cu dizabilități cu trecut instituțional, care a petrecut 43 de ani în instituțiile rezidențiale segregate ale statului, nu a mai întâlnit niciodată un refugiat. Știa de la știri că trebuie să se teamă / ferească de refugiați / migranți. A avut ocazia să lucreze cot la cot, în cadrul acțiunii de ecologizare, alături de migranții din Timișoara, adulți și copii. A fost fascinată de poveștile lor, ruga alți voluntari să o ajute cu tradusul conversației, avea multe întrebări, a ajutat o fetiță să vopsească paleții, au împărțit mâncarea. A înțeles dificultățile altor persoane, a fost empatică, și-a dat seama că, în fond, nu există diferențe între oameni.

Buget alocat din Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi: 16.000 RON

Imagini: Fundația de Abilitare Speranța

Proiectul „Restart pentru cOMunitate” a fost finanţat prin Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi Timişoara.

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități este un program coordonat la nivel național de Federaţia Fundaţiile Comunitare din România – FFCR, finanțat de Lidl Romania și implementat la nivel local de Fundaţia Comunitară Timişoara.