Timișoara #alăturiderefugiați la Timotion 8-imist

Proiectul ”Timișoara #alaturiderefugiati” implementat de LOGS – Grup de inițiative sociale, a oferit un răspuns umanitar la numărul mare de solicitanți de azil din Timișoara, și refugiați din Ucraina. Cu fonduri strânse la Timotion VIII, echipa de proiect a oferit asistență materială directă pentru 97 de refugiați pentru procurarea de alimente și produse alimentare, și consilierea și informarea a 170 de refugiați cu privire la drepturile și obligațiile refugiaților în România. Toate costurile proiectului au fost exclusiv pentru ajutorarea directă a refugiaților prin asistență materială.

Activitate 1: Asistență Materială

În strânsă cooperare cu autoritățile locale și pe baza evaluărilor realizate de echipa LOGS, a fost oferită asistență materială de urgență solicitanților de azil și refugiaților din Timișoara.

Pachetele financiare au fost în valoare în valoare de aproximativ 175 Ron/ persoană, dar sumele au variat în funcție de nevoile sociale individuale identificate de echipa socială LOGS. Pachetele financiare au fost achiziționate și distribuite direct către 97 de persoane parte a grupului țintă (dintre care 33 minori) Cele mai multe persoane asistate au provenit din Afganistan (25 de refugiați), Ucraina (16 refugiați), India (13) si Siria (11). Alți refugiați asistați au venit din Sudan, Somalia, Pakistan și alte țări non-europene.

Mai mult, cu ajutorul comunității locale, beneficiarii proiectului au avut acces și la donații de haine, încălțăminte. Colectarea articolelor vestimentare, pregătirea și distribuirea acestora au fost realizate cu sprijinul a 13 voluntari, originari din Iordan, Armenia, Ucraina și România.

Cu sprijinul Băncii pentru Alimente Timișoara beneficiarii proiectului au beneficiat de pachete alimentare și de igienă personală, suplimentare, care au fost distribuite solicitanților de azil și refugiaților din Timișoara cu ajutorul voluntarilor. În total peste 150 de persoane refugiate au beneficiat de pachete de alimente și haine donate din comunitate.

Activitate 2: Consiliere Socială și Informare

Au fost organizate 170 de sesiuni de consiliere și informare individuale privind accesul la servicii de suport pentru solicitanții de azil și refugiații din județul Timiș.

Sesiunile au avut ca scop informarea beneficiarilor cu privire la procesul de azil și acces la protecția umanitara oferită la nivel european precum și la drepturile și obligațiile imigranților. Informațiile au fost prezentate, în funcție de caz, în limba engleză, rusă, ucraineană, paștună sau dari de către unul dintre mediatorii interculturali, angajați în cadrul departamentului social al Asociatiei LOGS.

De asemenea, aceștia au beneficiat și de procedurile de înregistrarea socială și evaluare individuală a nevoilor sociale, financiare, medicale și psihologice. Ulterior s-a stabilit planul de intervenție în funcție de nevoile identificate, în baza acestuia fiind demarat procesul de asistare și facilitare a accesului la serviciile de suport.

Cu sprijinul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timișoara și a Asociației Eliberare, beneficiarii proiectului au fost informați cu privire la modurile de exploatare în cadrul sesiunilor individuale dar și în cadrul celor 5 sesiuni de informare de grup realizate pe durata proiectului, depistarea și prevenirea unor situații care pot prezenta risc de exploatare sau abuz. Alături de asistentul social a fost completat Safety Plan, un instrument social realizat cu sprijinul Asociației Eliberare din București. Scopul Safety Plan-ului este de a stabili un mod de acțiune în cazul în care beneficiarul se află într-o situație de risc evidentă, colectează informații personale ale beneficiarului, relevante pentru o intervenție cât mai rapide și conține informații utile în scopul prevenirii situațiilor de risc, abuz și exploatare.

Una dintre poveștile care ne-a impresionat pe toți a fost când o noua beneficiara a izbucnit în plâns când i-am oferit voucherele pentru că venise să se înregistreze pentru a putea participa la activitățile oferite de LOGS. Doamna a ales sa vina în România pentru că este o țară sigură și pentru că oamenii sunt ospitalieri.” (Flavius Ilioni Loga – președinte LOGS)