United Way 2018

vizita librarie1

Proiectul “Învață să reușești!”, programul de after-school implementat de United Way Romania, a avut ca scop prevenirea abandonului școlar prin încurajarea dezvoltării abilităților de citit şi înțelere a textului. Copiii înscriși în proiect au avut ocazia să iasă din școală și din centrele de zi și să interacţioneze în comunitate. Rezultatele proiectului se reflectă în primul rând în rezultatele școlare ale copiilor, dar și prin schimbările produse la nivelul comportamentului lor: au devenit mai curajoși, încrezători, mult mai sociabili, dornici să participe la activități noi şi să descopere lumea. 

Câteva cifre care oferă o imagine a proiectului: 

698 de cărți achiziționate sau colectate și donate; 

48 de copii participanţi săptămânal la Clubul de lectură;

1 scriitor implicat în Clubul de lectură;

10 voluntari implicați în Clubul de lectură/ campania ”Ajută un copil să citească mai bine!”; 

11 din 20 de copii cu nivelul abilităților de citit sub cel corespunzător vârstei și-au îmbunătățit abilitățile de citit;

1 eveniment de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”;

7 școli incluse în evenimentul de promovare a cititului ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”;

500 de copii participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”; 

20 de cadre didactice participante la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”;

30 voluntari participanți la evenimentul ”Cărțile – călătorii ale copilăriei”;

12 cadre didactice participante la atelierul dedicat activităților interactive de stimulare a interesului copiilor față de lectură.